Vệ sinh trương, lớp

Hàng tuân, theo thói quen các em học sinh luôn tổng vệ sinh trường, lớp trước 15 phút đầu giờ mỗi buổi học. giữ sân trường luôn sạch sẽ.

Bài viết liên quan