Giờ ra chơi

Học sinh trường trong giờ ra chơi

 

 

Tinh thần thoải mái sau 3 tiết học.

Bài viết liên quan