HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Sáng 29/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Về dự có đồng chí Đàm Văn Tập – Phó chủ tịch HĐND huyện, Có đồng chí Chu Thị Vinh, Phó chủ tịch UBND huyện, có đại diện các ban ngành đoàn thể của huyện, có đại diện các xã thị trấn và hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện trà Lĩnh.

Đ/c: Lã Thị Phương Trưởng phòng phát biểu khai mạc hội nghị, chia sẻ các kết quả nổi bật, cũng như những vấn đề còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua; từ đó nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần thảo luận tại Hội nghị.

Đ/c: Hoàng Đức Độ Phó trưởng phòng thông qua báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy, học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường; tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo theo nội dung "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục; tích cực thực hiện xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, các nội dung “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiếp tục trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường, tích hợp lồng ghép với các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Đảng viên, nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức ở các cơ sở giáo dục nêu cao trách nhiệm gương mẫu nhất là vai trò của người đứng đầu...

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3260/KH-UBND ngày 12/11/2015 triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020 (Chỉ thị 42) và Kế hoạch số 515/KH-SGD&ĐT ngày 17/3/2016 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42. Thống nhất việc treo khẩu hiệu trong lớp học, thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca trong sinh hoạt dưới cờ; chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên trong các môn học như môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Vật lý, Công nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp...

Công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh được quan tâm. Công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được đảm bảo không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng về vi phạm đạo đức, lối sống của học sinh sinh viên. Các nhà trường phối hợp với công an các cấp thực hiện tốt quy chế phối hợp, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong trường học và có các giải pháp cụ thể phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường; chủ động phối hợp với chính quvền, đoàn thê và tố chức ở địa phương đế đảm bảo học sinh được “An toàn đến trường”; các trường học đã thực hiện nghiêm túc chương trình thể dục chính khóa. Tổ chức các hoạt động thể dục, thế thao, lồng ghép các trò chơi dân gian vào các buổi hoạt động ngoại khóa.

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động đội trong các nhà trường được quan tâm tổ chức với nhiều hình thức sinh động, phong phú tạo không khí học tập vui tươi, lành mạnh, thu hút học sinh đến trường. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy học gắn liền với di sản tiếp tục được quan tâm. Trong năm học, mỗi đơn vị tổ chức đã được 1 đến 2 buổi ngoại khóa toàn trường về các chủ đề: Sức khỏe sinh sản vị thành niên; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; tuyên truyền Ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc; ngoại khóa tuyên truyền Công viên địa chất non nước Cao Bằng.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển kha với nhiều hình thức phong phú. Trong năm học, toàn ngành đã tổ chức được 34 buổi tuyên truyền PBGDPL cho người lao động với hơn 509 lượt người tham gia; 34 buổi tuyên truyền PBGDPL cho người học với hơn 3071 lượt người tham gia; hơn 10 buổi ngoại khóa các văn bản luật và các buổi tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện dưới nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, như: sân khấu hóa, thi giữa các đội, sinh hoạt dưới cờ, tổ chức Ngày pháp luật. Các trường THCS, PTDT Nội trú, PTDTBT THCS, mỗi trường phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã tổ chức 01 buổi ngoại khóa tuyên truyền Ba văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc gắn với thực tế chăm sóc và bảo vệ cột mốc biên giới.

Các trường tiếp tục tồ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo hoặc lồng ghép, tích hợp vào môn học như Đạo đức, Giáo dục công dân và một số môn học khác theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội và vệ sinh an toàn thực phấm... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.

Bài viết liên quan