Ngày đầu tiên kiểm tra chéo của khối thi đua năm học 2018-2019

Kiểm tra hồ sơ, các tiêu chí thi đua năm học 2018- 2019.

 

Xuâ

Xuân Nội, Quang Trung, Tri Phương.

Bài viết liên quan